Condicions de compra

Objecte

Aquest acord és d’aplicació a les compres que siguin efectuades a través del portal piscinaunpetitocea.com, que és administrat per Piscina, un petit oceà (Joan Rioné Tortajada) c/Eivissa, 19 6º3 de Tarragona, nif: 39709393P. La confirmació d’una operació de compra per part del client implica l’acceptació de la totalitat de clàusules recollides en el present acord. Atès que el contingut d’aquest acord podria ser modificat en el futur, s’entendrà que les condicions de l’acord aplicables a cada compra seran les que estaven publicades en el moment de confirmació de la comanda. Per aquest motiu, recomanem consultar aquestes condicions abans de la realització d’una comanda.

Procediment de compra

El procés de compra es realitza mitjançant els següents passos:
a) Escollir els productes desitjats del catàleg i afegir-los a la cistella de la compra. La relació de productes i la seva quantitat es podran modificar abans de confirmar la comanda.
b) Es demanarà a l’usuari que introdueixi les seves dades de facturació en un formulari i té com a úniques finalitats: poder establir comunicació amb el client per resoldre incidències durant el procés de compra i lliurament de la mercaderia, facilitar el procés de compra de futures comandes. En cap cas aquesta informació serà emprada per realitzar altra mena de comunicacions o publicitat.
c) Confirmar els productes i quantitats recollits en la cistella de la compra, i seleccionar el mètode de pagament i d’enviament.
d) Efectuar el pagament mitjançant un servei de banca online segura. El client rebrà un e-mail de confirmació de la seva comanda. La realització amb èxit del pagament implica la confirmació de la comanda.

Informació sobre els productes. Preus

La informació tècnica i relativa als continguts dels productes que s’ofereixen a la venda es pot consultar dintre de la secció “Catàleg” del portal web. El client també pot dirigir-se a l’adreça de contacte publicada en aquesta web per fer arribar qualsevol consulta addicional sobre els productes. La secció “Catàleg”, així com la cistella de la compra, mostraran sempre el preu vigent per als productes escollits. Aquests preus inclouen l’IVA corresponent i l’enviament és gratuït. Els preus no inclouen qualsevol descompte aplicable. Els descomptes s’especificaran en el moment de confirmació de la comanda i sempre abans de la realització del pagament.

Formes de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant tarja bancària. En el moment d’efectuar el pagament, el servei de banca online segura demanarà al client que introdueixi les dades de la tarja bancària en què desitgi que s’efectuï el càrrec.

Lliurament de les comandes

Els productes adquirits pel client seran empaquetats adequadament i enviats per empresa de transports. Tret que s’indiqui un altre termini específic en el moment d’escollir el mètode d’enviament, els productes seran lliurats a l’adreça indicada pel client en un termini de 3-4 dies feiners, sempre que es tracti de territori espanyol. Caldrà consultar (per e-mail o telefònicament) els terminis de lliurament per a enviaments fora del territori espanyol.

Disponibilitat dels productes

Vetllem per mantenir un estoc suficient de tots els productes oferts a la venda a través d’aquest portal web per tal d’agilitzar el lliurament de les comandes. Tot i així, en cas de no estar immediatament disponible algun dels productes sol·licitats en una comanda, contactarem amb el client per informar-lo del temps estimat per poder servir el producte. Si el client no acceptés aquest termini es procedirà a l’anul·lació de la comanda i el reemborsament del pagament.

Anul·lació i devolució de comandes

Les comandes confirmades i pagades es podran anul·lar mentre no s’hagi expedit la mercaderia i es reemborsaran íntegrament. Si l’avís d’anul·lació es rep un cop s’ha efectuat l’enviament, aleshores es considerarà com una devolució. El client disposa d’un termini de 7 dies des de la recepció dels productes per fer-ne la devolució. Piscina, un petit oceà reemborsarà el pagament corresponent o bé oferirà al client reenviar el mateix producte quan la devolució sigui originada per desperfectes físics. El client s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament de la devolució, tret que aquesta es produeixi pels següents casos:
a) Quan el producte lliurat presenti desperfectes físics.
b) Quan la compra s’hagi efectuat erròniament per part del client i això hagi estat induït per errors en la informació o els preus exposats en la web en el moment de la compra i que siguin atribuïbles a Piscina, un petit oceà.

No s’admetran devolucions de productes que hagin estat desprecintats, oberts o usats, o que no conservin el seu embalatge original.

Comunicacions

Les comunicacions relatives al procediment de compra es realitzaran preferentment per correu electrònic. En cas de consulta per part dels clients, recomanem adreçar-la a editorial@piscinaunpetitocea.com per agilitzar la resposta.

Limitació de responsabilitat

Piscina, un petit oceà no pot garantir la operativitat constant del servei de compra a través de la web, tenint en compte que depèn, entre altres factors, del correcte funcionament dels serveis de comunicació proveïts per operadors externs. L’editorial no es farà responsable dels errors o omissions que pugui fer el client a l’hora d’introduir la informació pertinent per a la correcta realització de les compres, incloent la impossibilitat de realitzar el lliurament dels productes o d’establir comunicació amb el client per resoldre incidències a causa d’aquests errors o mancances. Tanmateix, intentarem assistir als clients per resoldre qualsevol incidència com millor puguem a partir de la informació disponible.

Legislació aplicable

Aquest acord és de naturalesa mercantil i resta sotmès a la legislació vigent de l’Estat espanyol.